Afrikaanse Letterkundevereniging

ALV-KONGRES 2016

Wêrelde en/in wêrelde: Die Afrikaanse letterkunde en “vertaling”

 

EERSTE OPROEP VIR REFERATE

Die 17de hoofkongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging word in 2016 vanaf 31 Augustus tot 2 September aangebied deur die Departement Afrikaans en Nederlands, Potchefstroomkampus (NWU).

U word hartlik uitgenooi om referaatvoorstelle van ongeveer 250 woorde teen29 April 2016 voor te lê.

 

Klik hier om meer inligting af te laai.